Sydsvenska Tak & Måleri

Klicka här för att redigera underrubrik

Fasad innan Målning.(Ramkvilla)

Bostadsrättföreningen ÖrnaHaugen i Bergen sommaren 2014. Tvätt och Färgbehandling av alla tak plus Tvätt av alla fasader och ommålning av Altaner.

Samma fasad efter målning.